[table id=2 /]
Tải xuống DANH SÁCH CÔNG TY IN
Về việc làm việc với từng nhà in cụ thể ?

Designer.com.vn chỉ giới thiệu các nhà in cho khách hàng dựa trên việc tham khảo thông tin của đối tác. Designer.com.vn không có bất kỳ thỏa thuận nào về giá hoặc lấy chiết khấu từ khách hàng của Designer đẩy cho bên nhà in. Do đó, khách hàng tự chủ động làm việc và thỏa thuận các điều khoản với bên nhà in.
Designer.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc nhà in có giới thiệu làm việc với khách hàng trong các điều khoản nào.

Về việc hỗ trợ file thiết kế trong quá trình in ấn ?

Với bất kỳ thông tin nào cần hỗ trợ về file thiết kế ảnh hưởng quá trình in ấn. Vui lòng liên hệ với Designer.com.vn theo số điện thoại 0845 00 99 77.