CATALOGUE     
CATALOGUE ĐÓNG KIM
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
19.5x10Bìa & Ruột C150 gsmBấm 2 kim giữa
14x19.5Bìa C300 (Cán Bóng 1 mặt) & Ruột C150
19.5x28Bìa C300 (Cán Mờ 1 mặt) & Ruột C150
A4 đứng & Ngang
CATALOGUE KEO GÁY A4 ( ĐỨNG)
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
14x20.5Bìa C250 & Ruột C100 gsmĐóng Keo gáy
21x29.7
CATALOGUE LÒ XO A4 ( ĐỨNG)
Kích ThướcHình ảnhChất LiệuHình ảnhĐóng cuốnHình ảnh
14x20.5Bìa F250 & Ruột F100 gsmĐóng Lò Xo
21x29.7
(Visited 19 times, 1 visits today)